Pää­kau­pun­ki­seu­dun ADHD-yhdis­tys ry

pkseudun.adhd(at)gmail.com

Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta

Voit ottaa kai­kis­sa asiois­sa yhteyt­tä mei­hin joko ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­tit­se.

Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan palau­tet­ta, toi­vei­ta ja ehdo­tuk­sia.

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

Palau­te­lo­ma­ke

Voit jät­tää palaut­teen nimet­tö­mä­nä