Pää­kau­pun­ki­seu­dun

ADHD-yhdis­tys ry

Yhdis­tys on perus­tet­tu vuon­na 1979 ja yhdis­tyk­seen kuu­luu noin 400 jäsen­tä. Yhdis­tyk­sem­me tar­jo­aa ver­tais­tu­kea ja vir­kis­tys­toi­min­taa eri-ikäi­sil­le ADHD- ja ADD-oirei­sil­le sekä hei­dän per­heen­jä­se­nil­leen. Tar­kem­mat tie­dot tämän­het­ki­sis­tä ver­tais­tu­ki­ryh­mis­tä sekä muus­ta toi­min­nas­tam­me löy­dät Toiminta-välilehdeltä.

Lähe­täm­me jäse­nil­lem­me vuo­den 2020 jäsen­mak­su­lo­mak­keet hel­mi­kuus­sa 2020.

Mikä­li et saa mak­su­lo­ma­ket­ta, jäsen­mak­sun mak­su­lo­ma­ke löy­tyy ao. lin­kin kautta.

Toi­min­ta
Jäse­nyys
Uuti­set
Lin­kit
Yhteys­tie­dot