ADHD-liit­to halu­aa Asen­ne on avain ‑kam­pan­jal­laan luo­da posi­tii­vis­ta asen­neil­ma­pii­riä adhd:n ympä­ril­le rik­ko­mal­la vää­riä usko­muk­sia adhd:hen liit­tyen. Ensim­mäi­nen kam­pan­ja­vi­deo on jul­kais­tu ja sii­nä lii­ton puheen­joh­ta­ja Klaus Kar­kia käsit­te­lee usko­mus­ta, ettei adhd:tä ole olemassa.

Voit kat­soa videon lii­ton verkkosivuilla