Puheen­joh­ta­jak­si Anja Huo­vi­nen
Sih­tee­rik­si Arja Havilo

Muut jäse­net:
Eeva Karp­pi­nen, Mar­ja Kuit­ti­nen, Han­na-Maria Mäke­lä, 
Mat­ti Salo­mä­ki, Tani Salo­mä­ki,  Pek­ka Sormunen