Uuti­set

ADHD-liit­­to kam­pan­joi ennak­koa­sen­tei­ta vas­taan

ADHD-liit­­to halu­aa Asen­ne on avain ‑kam­pan­jal­laan luo­da posi­tii­vis­ta asen­neil­ma­pii­riä adhd:n ympä­ril­le rik­ko­mal­la vää­riä usko­muk­sia adhd:hen liit­tyen. Ensim­mäi­nen kam­pan­ja­vi­deo on jul­kais­tu ja sii­nä lii­ton puheen­joh­ta­ja Klaus Kar­kia käsit­te­lee usko­mus­ta, ettei adhd:tä ole ole­mas­sa.

Voit kat­soa videon lii­ton verk­ko­si­vuil­la

Tue­tut lomat

Vuo­den 2019 per­hei­den tal­vi­lo­ma on vii­kol­la 10 (3.–8.3.2019) Rokua Health & Spa kyl­py­lä­ho­tel­lis­sa, Rokua Geo­par­kin alu­eel­la. Lisä­tie­toa loma­koh­tees­ta www.rokua.com
Tuet­tua lomaa voit hakea säh­köi­ses­ti Maa­seu­dun ter­­veys- ja loma­huol­to ry:n kaut­ta www.mtlh.fi 1.10. alkaen. HUOM! Hakuai­ka tal­vi­lo­mal­le päät­tyy jo mar­ras­kuus­sa, 3.11. Muut vuo­den 2019 lomat löy­dät seu­raa­vas­ta ADHD-leh­­des­­tä ja lii­ton koti­si­vuil­ta.