Pää­kau­pun­ki­seu­dun ADHD-yhdis­tys ry

Anja Huo­vi­nen, hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja
p. 050 5595439
anja.huovinen@gmail.com

Ylei­set vies­tit ja tie­dus­te­lut pyy­de­tään lähet­tä­mään osoitteeseen:

pkseudun.adhd(at)gmail.com

Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta

Voit ottaa kai­kis­sa asiois­sa yhteyt­tä mei­hin joko ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la tai sähköpostitse.

Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan palau­tet­ta, toi­vei­ta ja ehdotuksia.

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

    Palau­te­lo­ma­ke

      Voit jät­tää palaut­teen nimettömänä